Itt az SFDR rendelet! Kötelező tartalom a weboldalakon!

Az SFDR jogszabály kiterjed minden biztosításközvetítőre (ügynökre, többes ügynökre, alkuszra), akik biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére jogosultak akkor is, ha jelenleg nem kötnek ilyen biztosítási szerződéseket, és három vagy háromnál több biztosításközvetítői tevékenységet ellátó személyt megbízási- vagy munkaviszonyban foglalkoztatnak.

website_360x270Bizonyára értesültetek már arról, hogy 2021. március 10. napjától hatályba lép az SFDR rendelet.

A jogszabály kiterjed mindazon biztosításközvetítőre (ügynökre, többes ügynökre, alkuszra), akik biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére jogosultak akkor is, ha jelenleg nem kötnek ilyen biztosítási szerződéseket, és három vagy háromnál több biztosításközvetítői tevékenységet ellátó személyt megbízási- vagy munkaviszonyban foglalkoztatnak.

Az SFDR rendelet alapján az érintett biztosításközvetítők kötelesek a honlapjukon megjelentetni az alábbi közzétételeket:

  1. a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési, illetve biztosítási tanácsaikba történő integrálására vonatkozó politikáikról (SFDR rendelet 3. cikk)
  2. információ arról, hogy – megfelelően figyelembe véve méretüket, tevékenységeik jellegét, illetve nagyságrendjét, valamint azon pénzügyi termékek típusait, amelyekkel kapcsolatban tanácsadást nyújtanak – befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat; vagy
  3. információ arról, hogy befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során miért nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, beleértve adott esetben az arra vonatkozó információt is, hogy szándékukban áll-e figyelembe venni e káros hatásokat, és ha igen, akkor mikor áll szándékában figyelembe venni a káros hatásokat. (SFDR rendelet 4. cikk)
  4. információt arról, hogy hogyan biztosítják a javadalmazási politikáikban a politikák összhangját a fenntarthatósági kockázatok integrálásával. Ezen információkat abba a javadalmazási politikába kell belefoglalni, amelyet az IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően kötelesek létrehozni és fenntartani (SFDR rendelet, 5. cikk).

A közzétételek alóli mentesség kizárólag azokra a közvetítőkre terjed ki, akik háromnál kevesebb személyt foglalkoztatnak. Azon közvetítőnek, aki a közzétételben érintett és nincs honlapja, honlapot kell létrehoznia, mivel az uniós szabályozás annak meglétét eleve feltételezi.      

A biztosításközvetítői tevékenységük fennállása alatt biztosítaniuk kell, hogy a közzétett információk naprakészek legyenek.

Az SK Trend WebTrend modulja erre a problémára is modern és költséghatékony megoldást kínál.

Részletekért keresd ügyféltámogatódat: Kovács Miklós +36 20 558 6258