Szerzői jogi nyilatkozat

A https://www.sktrend.hu/ honlap („Honlap”) üzemeltetője az SK Trend Kft („Társaság”). A Honlap széles körben nyújt tájékoztatást a Társaság szolgáltatásairól, az ezekhez kapcsolódó eseményekről, emellett a Holnapon keresztül a Társaság szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

A Honlap szerkezete, és az azon található szövegek, hang- és videóanyagok, árujelzők,
grafikai ábrázolások, képek, cikkek és valamennyi egyéb tartalom és kreatív alkotás
(„Tartalom”) a Társaság szellemi tulajdonát képezi, és azokra kiterjed a szerzői jogi, illetve
egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó törvényi védelem.

A Honlapon található Tartalmak lemásolása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy a
holnaptól eltérő felületen való nyilvánosságra hozatala, illetve egyéb módon történő
felhasználása csak és kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás
esetén lehetséges. A tartalmak felhasználásával kapcsolatos hozzájárulást és egyéb
információt a Társaság alábbi elérhetőségén kérheti az érdeklődő:

Név: Nagykereki-Kerekes Zoltán
Email: mail@sktrend.hu

A Társaság szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén a Társaság jogosult bírósághoz
fordulni, és a jogsértésből eredő igényeit polgári és büntető eljárásban kikényszeríteni.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap Tartalmait bármikor előzetes figyelmezetés
nélkül megváltoztassa, frissítse vagy törölje.